Imkercursussen en begeleiding

Voorlopige imkercursussen en begeleiding 2024:

 • Cursus beginnend imker: start oktober 

Schrijf je nu in via info@lieteberg.be en krijg de benodigde kennis en vaardigheden om succesvol bijen te houden en honing te produceren.
Neem de eerste stap naar een boeiende reis als imker!

Onze imkercursus voor beginners biedt zowel theoretische als praktische kennis om je op weg te helpen. Hier zijn de onderwerpen die we behandelen:

Theorielessen:

1° Biologie van de honingbij:

 1. a)            plaats van de honingbij in het dierenrijk;
 2. b)            wilde bijen (solitaire bijen en hommels), honingbijen in het wild;
 3. c)            samenstelling van een bijenvolk;
 4. d)            bijenvolk als een organisch geheel;
 5. e)            warmtehuishouding;
 6. f)             bijenraat.

2° Bijenrassen: 

 1. a)            algemene eigenschappen: raatvastheid, haaldrift;
 2. b)            carnica, Buckfast, zwarte bij …; 
 3. c)            straatrassen, lokale bij.

3° Nut van de honingbij: 

 1. a)            belang voor het ecosysteem: bestuiving, dracht;
 2. b)            drachtkalender;
 3. c)            drachtplanten;
 4. d)            vliegradius;
 5. e)            landschapsbeheer;
 6. f)             bijenproducten: honing, propolis, was, Q-brij.

4° Ontwikkeling van een bijenvolk: 

 1. a)            ontwikkeling van de honingbij;
 2. b)            dar, werkster, Q;
 3. c)            jaarcyclus;
 4. d)            anatomie;
 5. e)            morfologie;
 6. f)             bijencommunicatie;
 7. g)            oriëntatie.

5° Imkermaterialen:

 1. a)            standplaats;
 2. b)            bijenhal;
 3. c)            kasten, kastsystemen (koud-, warmbouw), kasttoebehoren;
 4. d)            gereedschap;
 5. e)            wetgeving: veiligheid, verzekering.

6° Bijenproducten: 

 1. a)            oogsten van honing;
 2. b)            verzegelde ramen;
 3. c)            zegelwas;
 4. d)            slingeren en persen;
 5. e)            zeven;
 6. f)             rijpen;
 7. g)            afvullen;
 8. h)           etikettering;
 9. i)             bewaring;
 10. j)             bijenproducten;
 11. k)            wetgeving.

7° Bedrijfsmethoden:

 1. a)            klassiek imkeren;
 2. b)            natuurlijk imkeren;
 3. c)            ecologisch imkeren;
 4. d)            relatie tussen imker en bij;
 5. e)            imkerhoudingen;
 6. f)             omgaan met bijen en bijenproducten;
 7. g)            het lezen van de bijen: waarnemingen in en buiten de kast;
 8. h)           vliegplank, varroaschuif.

8° Imkertechnieken: 

 1. a)            zwermen;
 2. b)            oorzaken;
 3. c)            verloop, zwermdop;
 4. d)            zwermcontrole;
 5. e)            zwermregulatie: nieuwe volken, afleggers, vlieger, veger;
 6. f)             zwermvangen, verzorging;
 7. g)            zwermlokkast;
 8. h)           in- en uitwinteren;
 9. i)             zomerbijen, winterbijen, belang van het vetlichaam;
 10. j)             inwinteringstechnieken;
 11.  k)            uitwinteringstechnieken.

9° Bijengezondheid: 

 1. a)            lokale aanpassing;
 2. b)            sterke volken, zwakke volken;
 3. c)            ziekten en plagen;
 4. d)            bacteriële infecties;
 5. e)            virale infecties;
 6. f)             schimmelinfecties;
 7. g)            predatoren: invasieve exoten …;
 8. h)           overig;
 9. i)             stressfactoren (gebrek aan lokale adaptatie, straling, drachtstop of voedselgebrek, pesticiden);
 10. j)             nuttige organismen;
 11. k)            chemische behandeling: resistentieproblematiek;
 12. l)             systeem dierenartsen;
 13. m)          wetgeving: aangifteplichtige ziekten ...;
 14. n)           diensten aan de imkers: draaiboeken bij noodsituaties, bijenloket, verenigingen.

10° Bijengenetica:

 1. a)            geslachtelijke voortplanting bijenvolk: gameten, bevrucht, onbevrucht;
 2. b)            genetisch belang van de Q, van de darren;
 3. c)            standbevruchting, transhumance, inkoop;
 4. d)            F1 tot en met F16;
 5. e)            Q-teelt, koninginnendop;
 6. f)             bijzondere selectiekenmerken: virusresistentie, Varroa Sensitive Hygiene.

Praktijklessen:

 1. Controle van volken, eitjes, larven en materialen: Ontwikkel vaardigheden om je bijenvolk te controleren en materialen effectief te beheren.
 2. Materialen, zwermen, afleggers, koninginnekweek: Ervaar de benodigde materialen, leer zwermen voorkomen, maak afleggers en ontdek koninginnekweek.
 3. Controle inwinteren, prikkelen: Oefen bijencontrole tijdens inwinteren, ontdek hoe je ze kunt prikkelen en optimaliseer hun gezondheid.

Afsluitende Test en Evaluatie: Na deze cursus wordt je kennis getest met een evaluatie, zodat je klaar bent om zelfstandig als imker aan de slag te gaan.

 

Platteland Plus