Wie zijn wij?

Deze website kwam tot stand in het kader van het PDPO II-project ‘Bijzonder Bijlangrijk’, waarin het Centrum Duurzaam Groen, De Winning en De Lieteberg vzw in 2013 de handen in elkaar sloegen om de problemen waar de bijen momenteel mee te kampen hebben aan te pakken. De Lieteberg zet de website nu verder als digitale draaischijf voor het Provinciaal Steunpunt Bijenteelt.

De Lieteberg vzw startte in het najaar van 2016 het Provinciaal Steunpunt Bijenteelt met financiële steun van de Vlaamse overheid en de provincie Limburg. Met behulp van dit project wil De Lieteberg  zich in de komende jaren ontpoppen tot hét aanspreekpunt voor de imkerij in Limburg. De totale projectkost is geraamd op 164 054,39 euro. De Lieteberg vzw mag daarvoor rekenen op een tussenkomst van 106 635,35 euro (65 %) aan middelen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma Platteland Plus (PDPO III).

De Lieteberg vzw staat in voor de exploitatie van Bezoekerscentrum Lieteberg in Zutendaal. Hoewel het bezoekerscentrum voornamelijk gekend is voor het Blotevoetenpad en de Entomopolis, is Lieteberg al sinds 1990 actief als scholingscentrum voor imkers en als bevruchtingsstation voor Carnicabijen. Al geruime tijd profileert Bezoekerscentrum Lieteberg zich als expertisecentrum voor de bijenteelt en neemt het actief deel naar het zoeken van oplossingen voor de wereldwijde problemen in de bijenteelt.

Naast imkerweetjes, nieuwigheden en algemene informatie over de bijenteelt kan je hier op deze website nog steeds terecht voor het bestuivingsplatform. Via dit platform kunnen tuinbouwers in contact komen met imkers en omgekeerd. Dat kan via een registratie op deze website waarbij land- en tuinbouwers dan bijenvolken kunnen vragen en imkers bijenvolken voor bestuiving kunnen aanbieden.

Heb je als imker bijenvolken die je wenst in te zetten voor de bestuiving van gewassen dan kan je via deze site (na registratie) jouw aanbod kenbaar maken aan de telers. Er is eveneens een modelovereenkomst met afspraken voor gangbare vergoedingen ter beschikking zodat je met de teler de nodige afspraken kunt maken.

Ben je als fruitteler op zoek naar bestuivers (bijenvolken) dan kan je op deze site (na registratie) je vraag naar de benodigde bijenvolken kenbaar maken aan imkers. De modelovereenkomst met afspraken voor gangbare vergoedingen kan je gebruiken om de nodige regelingen te treffen met de imker.

Platteland Plus