Bestuiving

Een aantal land- en tuinbouwgewassen zijn voor een optimale opbrengst sterk gebaat bij bestuiving door insecten. Binnen de groep van bestuivende insecten is de honingbij de belangrijkste soort. Dankzij hun aanwezigheid in grote aantallen en de eigenschap om bij voldoende grote dracht op dezelfde plantensoort te blijven vliegen (bloemvastheid) zijn honingbijen nog steeds de populairste bestuiver. Bovendien zijn ze enkel aanwezig in de bloesemperiode en wordt het werk door de imker gedaan. 

Hoeveel bijenvolken heb je nodig?

Belangrijk om weten is de hoeveelheid bijenvolken die nodig zijn om een optimale bestuiving te garanderen. In de tabel hieronder is een basisoverzicht weergegeven van het benodigd aantal bijenvolken per oppervlakte-eenheid. 

Volle grond Tunnel of glas
Gewas Aantal volken Eenheid Gewas Aantal volken Eenheid
Appel en peer 2-3 ha Kersen en krieken 2 10 are
Kersen en krieken 4-6 ha Witte, rode en zwarte bessen 1 10 are
Perzik en pruim 5-10 ha Kruisbessen 1 10 are
Witte, rode en zwarte bessen 5-8 ha Blauwe bessen 2 10 are
Kruisbessen 5-8 ha Aardbeien 1 10 are
Blauwe bessen 5-10 ha Braam en framboos 1 10 are
Aardbeien 2-4 ha Augurk en courgette (mei t.e.m. augustus) 1 20 are
Braam en framboos 4-6 ha Augurk en courgette (overige perioden) 1 10 are
Augurk en courgette 2 ha Meloen 1 10 are
Zaadteelt (wortelen en broccoli) 10 ha Tomaat 1 10 are
Zaadteeltgewassen 4-10 ha Paprika 2 10 are
Koolzaad 4-10 ha Aubergine 10 10 are
Siergewassen 3 ha Zaadteeltgewassen 1 10 are

Bron: Hensels L.G.M. (2000). Bestuiving land- en tuinbouwgewassen door honingbijen. Elsevier bedrijfsinformatie, ISBN 9789054391081.

Wat kost bestuiving?

Het houden van bijenvolken voor bestuiving is voor de imker een arbeidsintentieve bezigheid die bovendien bijkomende investeringen vergt. De imker heeft dus extra onkosten die niet volledig gedekt worden door de eventuele honingopbrengst van het te bestuiven gewas. De bestuivingsdienst wordt daarom steeds vergoed door de land- en tuinbouwer. Daarvoor gelden er binnen de imkerijsector richtprijzen die jaarlijks worden afgetoetst tussen de imkerij en de land- en tuinbouw. 

Richtprijzen:

Teeltomstandigheid Type bijenvolk Prijs
Volken in plantages (volle grond)  Grote sterke volken 60€ /volk
Volkjes in koude kap 6 – 10-raamsvolkjes 65€ voor 4 weken
Volkjes in warme kap 6 – 10-raamsvolkjes 70€ voor 4 weken
Volkjes in koude serre 6 – 10-raamsvolkjes 70€ voor 4 weken
Volkjes in warme serre 6 – 10-raamsvolkjes 80€ voor 4 weken

Hoe doe je het?

Imkers en land- en tuinbouwers kunnen met elkaar in contact komen via het gratis bestuivingsplatform op deze website.

Goede afspraken maken goede vrienden. Maak goede onderlinge afspraken en bouw een professionele relatie op. Het is belangrijk dat de land- en tuinbouwer begrijpt welke teeltactiviteiten een invloed hebben op de aanwezige bijenvolken. Anderzijds moet de imker begrip hebben voor bepaalde teeltactiviteiten die de land- en tuinbouwer uit noodwendigheid uitvoert. Goede afspraken kunnen frustraties en conflicten vermijden.

Best stel je een overeenkomst op. Vaak wordt gewerkt met standaardovereenkomsten waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen. Hieronder kan je een overeenkomst downloaden die gratis ter beschikking gesteld wordt door het Steunpunt Bijenteelt Limburg. 

Download hier de overeenkomst: Bestuivingsovereenkomst_www.bestuivers.be

Het Steunpunt Bijenteelt Limburg wenst je een vruchtbaar bloesemseizoen toe.

 

Meer informatie nodig? Wij helpen graag verder! Contacteer ons via steunpunt@lieteberg.be.

Platteland Plus