Onderzoek en monitoring

Het Steunpunt Bijenteelt Limburg participeert en ondersteunt waar mogelijk veldonderzoeken en toegepast wetenschappelijke studies die betrekking hebben op de bijenteelt. Daarnaast verzamelt het steunpunt datagevens over honingbijen die ter beschikking kunnen worden gesteld van wetenschappelijke instellingen.

Op de pagina's in het uitrolmenu zijn de meest actuele projecten terug te vinden.

Platteland Plus