Aziatische Hoornaar

De dreiging van de Aziatische hoornaar 

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die oorspronkelijk enkel in China leefde. Sinds 2017 komt deze wesp ook in Vlaanderen voor. Hij kwam toevallig mee met Chinese producten die naar Europa verscheept werden. De Aziatische hoornaar breidt zich heel snel uit omdat hij hier geen natuurlijke vijanden heeft. Ze jagen op inheemse bijen, vlinders en andere bestuivers. Ze vallen in groep honingbijen aan voor de ingang van de kast. Onze honingbijen zijn niet aangepast aan deze nieuwe vijand. Ze kunnen zich daarom niet verdedigen. 

Om de invasie van deze roofzuchtige insectensoort te stoppen, is het belangrijk dat iedereen een oogje in het zeil houdt. Deze invasieve soort kan aanzienlijke schade toebrengen aan de biodiversiteit, landbouwgewassen en de economie. Deze nesten kunnen in het najaar een grootte van 1 meter bereiken. Probeer nooit zelf een nest Aziatische hoornaar te bestrijden. Deze wespen kunnen heel agressief worden. 

Contacteer de milieudienst van de gemeente waar je het nest ontdekt of de brandweer bij acuut gevaar, bijvoorbeeld wanneer het nest zich nabij een woning of andere risicovolle plaats bevindt. Je kan het ook extra melden aan waarnemingen.be of inaturalist.org.

Dienst Omgeving - Milieu Zutendaal: 
Langendijkstraat 17, 3690 Zutendaal - milieudienst@zutendaal.be - +32 89 62 94 54 

 

Telefo
Adres


Hoe kan je de Aziatische hoornaar herkennen?

In België vind je twee soorten hoornaars: de Aziatische hoornaar en de Europese hoornaar. Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. De hoornaar is van de kop tot de angel groter dan een muntstuk van 1 euro.

AZ herkennen

Aziatische hoornaar:                                                                            Europese hoornaar:
Koningin: 3 tot 3,5 cm                                                                             Koningin: 3,5 tot 4 cm
Werkster: 2,5 tot 3 cm                                                                             Werkster: 3 tot 3,5 cm
Dar (mannetje): 2,5 tot 3 cm                                                                   Dar (mannetje): 3 tot 3,5 cm 


Kleurpatroon: zwart met lichtgele pootjes
Je kan een levende hoornaar natuurlijk niet meten. Het is gemakkelijker om hem te herkennen aan het kleurpatroon. Kort gezegd: de Aziatische hoornaar is zwart met gele pootjes. Maar let op: de kleur varieert soms. Een Aziatische hoornaar verbleekt bijvoorbeeld als hij langer vliegt. En de pootjes van de Europese hoornaar zijn soms geel in plaats van roodbruin. Denk eraan dat variatie mogelijk is. Met drie eenvoudige kleurkenmerken kan je de Aziatische hoornaar onderscheiden van de Europese hoornaar.

vergelijking kleur

 

 

bron: https://vespawatch.be/

Platteland Plus