Selectieprogramma

Al sinds de opening in 1990 wordt het bevruchtingsstation beheerd door een groep van gedreven imkers. 

Lieteberg streeft naar gezonde (ziektebestendige) bijenvolken met zeer hoge zachtaardigheid en een lage zwermdruk. In een dicht bebouwd Vlaanderen zijn dat de eigenschappen die nodig zijn voor imkers om op een comfortabele manier met hun hobby bezig te kunnen zijn zonder dat hun omgeving daarvan hinder ondervindt. Daarenboven is lokale selectie het afgelopen decennium dé sleutel gebleken om de bijenvolken de grootste overlevingskansen te bieden.

Jaarlijks worden bijenvolken en koninginnen met raszuivere achtergrond aan wetenschappelijk gevalideerde prestatietesten onderworpen. Bij elk volk worden testen gedaan om na te gaan hoe ze scoren op het vlak van onder meer:

  • varrotolerantie
  • varroareproductie
  • zachtaardigheid
  • raamvastheid
  • zwermtraagheid
  • haaldrift
  • voorjaarsontwikkeling
  • overleving in de winter
  • virusvrije teelt 

De volken die het best scoren worden ingezet in het verdere kweekprogramma en leveren de nakomelingen voor de volgende generatie testmateriaal. Ze worden steeds raszuiver aangepaard.

Imkers kunnen gratis 'natte' larfjes bekomen afkomstig van enkele kwaliteitsvolle teeltmoeren uit het selectieprogramma. Uit deze larfjes kunnen ze zelf koninginnen telen die ze dan in kleine bevruchtingsvolkjes twee weken in het bevruchtingsstation Lieteberg plaatsen. In die tijd krijgen de koninginnen de mogelijkheid om op bruidsvlucht te gaan en worden ze bevrucht door de darren die in de bijenvolken van het centrum gekweekt worden. Op die manier kan elke imker beschikken over de zachtaardige en productieve Carnicabijen waarmee het zelfs mogelijk is om in een woonbuurt bijen te houden.
 
Daarnaast kunnen imkers bij Lieteberg ook terecht voor de aankoop van eilandkoninginnen (F0), geteste moeren (P) en op bevruchtingsstand bevruchte koninginnen (F1).
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Platteland Plus