Terug naar overzicht

FAVV adviseert om bepaalde loten waswafels niet meer te gebruiken

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid brachten een gezamenlijke mededeling uit omtrent de eerder dit jaar vastgestelde problemen met broedsterfte in bepaalde loten kunstraat. Het typisch beeld van deze sterfte is een verhoogde uitruiming van belegde broedcellen nog voor de larve in het popstadium komt. 

Intussen is uit analyse (o.a. door de Nederlandse Voedselwarenautoriteit NVWA) gebleken dat er verhoogde gehaltes van stearine en parmitinezuur aanwezig zijn in de kunstraatloten die het sterftebeeld tonen. Het FAVV en de FOD Volksgezond melden ons echter dat op dit moment niet kan worden aangetoond dat er een verband is tussen de verhoogde gehaltes van stearinezuur en parmitinezuur (en andere stoffen) in de bewuste loten en de verhoogde broedsterfte.

Desondanks adviseert het FAVV sterk om de waswafels met lotnummers vanaf 212225 tot 213110, aangekocht in de periode februari 2015 tot september 2016 voorlopig niet meer te gebruiken. Het FAVV vraagt om deze waswafels bij te houden (ook de reeds in gebruik zijnde) in afwachting van het verdere onderzoek. Het lotnummer is terug te vinden op de verpakking van de waswafels.

Het FAVV geeft tot slot te kennen dat er op basis van een eerste evaluatie geen risico's zijn waargenomen voor de consumptie van honing uit raten die van deze waswafels afkomstig zijn.

Terug naar overzicht
Platteland Plus