Terug naar overzicht

Daar zijn de najaarsvormingen weer!

Het imkerseizoen 2017 loopt ten einde, de activiteiten in de bijenhal nemen af. Traditioneel is de winterperiode een interessante periode voor bijscholingen en voordrachten.

De Lieteberg nodigt iedereen daarom van harte uit voor 3 bijscholingsmomenten dit najaar.
Deelname aan deze voordrachten is gratis, maar omwille van praktische redenen is inschrijving verplicht.Inschrijven kan via info@lieteberg of op het nummer 089 25 50 60.

  1. Windels lezen – vrijdag 29 september 2017 om 19.30u

Spreker:
Roeland Vaes

Inhoud:
Roeland neemt je mee naar een van de minst gekende plaatsen in de bijenkast: de windel, beter bekend als het papieren vel in de varroaschuif onder het bijenvolk. Aan de hand van zijn uiteenzetting leert Roeland je welke geheimen windels kunnen vertellen over de conditie van de bijen.

Omdat het een erg praktische voordracht is, wordt iedereen uitgenodigd om enkele windels mee te brengen die tijdens de voordracht worden geanalyseerd.

Inschrijven kan tot en met donderdag 28 september 2017

  1. Creatief met bijenproducten – vrijdag 20 oktober 2017 om 19.30u

Spreker:
Gaby Lormans

Inhoud:
Voor Gaby hebben bijenproducten geen geheimen meer. Als ervaren imker produceert ze meer dan enkel honing en propolistinctuur. Tijdens haar voordracht gaat ze dan ook bewust dieper in op de productie van minder bekende bijenproducten zoals bijenwas, koninginnenbrij, bijengif en aanverwante producten met honing en propolis.

Inschrijven kan tot en met donderdag 19 oktober 2017

  1. Herfstsymposium en honingkeuring – zaterdag 25 november 2017 om 13.00u

Het herfstsymposium met honingkeuring vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 november 2017 van 13.00 tot 17.00u.

Centrale spreker is dr. Wim Reybroeck van het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) met de uiteenzetting “kwaliteit van Vlaamse honing en honingfraude”. Dr. Reybroeck is als wetenschappelijk expert-groepsleider bij ILVO gespecialiseerd in honingkwaliteit en aanwezige residuen.

Aansluitend proclamatie van de beginners- en gevorderdencursus 2017.

Voor dit symposium ontvangt wordt kortelings een aparte uitnodiging verspreid.

Terug naar overzicht