Boek 'Pollenstof'

Na de stuifmeelkaart die het bijencentrum in Lieteberg realiseerde samen met dr. Michel Asperges en Roeland Vaes verscheen zopas het boek “Pollenstof: een bijenwandeling door de wereld van bloemen en stuifmeel”.

In deze publicatie van 208 pagina’s met ruim 950 foto’s kan je alles lezen over stuifmeel en het belang voor bijen. Meer dan 160 planten en bloemen worden beschreven aan de hand van foto’s van de plant, de bloem, de bij met stuifmeelkorfje en microscopische opnames van het stuifmeel. In het boek komen verder ook de eerste resultaten van het onderzoek naar de diversiteit van stuifmeel in de provincie Limburg aan bod. Het boek in A4 formaat wordt volledig in kleur gedrukt op kwaliteitspapier en is zeer rijk geïllustreerd met prachtige en unieke foto’s, voornamelijk macro-opnames.

Inhoud

1.   Inleiding
2.   Hoofdstuk 1 maakt duidelijk hoe we tewerk zijn gegaan en wat het uiteindelijke doel is.
3.   Hoofdstuk 2 geeft de bouw van de bloem, vooral van de voortplantingsorganen (meeldraden en stampers) en hoe de bestuiving gebeurt.
4.   Hoofdstuk 3 behandelt de microscopische structuur van stuifmeel.
5.   Hoofdstuk 4, het omvangrijkste hoofdstuk, geeft een overzicht van meer dan 160 (dracht)planten per seizoen. Elke bloemsoort is ondergebracht bij haar optimale bloeiperiode bv. de paardenbloem staat gerangschikt bij de lente want dan bloeit ze overvloedig al heeft ze nog een tweede en zelfs derde, minder intense bloeiperiode. Elke pagina geeft een overzicht van de bloeiende plant en/of een plantendeel, een detail van een bloem met honingbij, hommel of solitaire bij met stuifmeel en een microscopische opname van een stuifmeelkorrel (10x60). Een korte begeleidende tekst geeft enkele wetenswaardigheden en een tabel met gekleurde sterren geeft aan of honingbijen (geel), hommels (rood) en solitaire bijen (groen) zelden, gemiddeld of sterk foerageren op de plant.
6.   Hoofdstuk 5 besteedt aandacht aan een onderzoek uitgevoerd in de provincie Limburg naar de hoeveelheid en diversiteit van stuifmeel doorheen het jaar.
7.   Literatuurlijst en internetpagina’s.

Het boek “Pollenstof: een bijenwandeling door de wereld van bloemen en stuifmeel” kost 19 euro (+ eventueel verzendingskosten) en kan bekomen worden bij  Bezoekerscentrum Lieteberg,
* ofwel via email:      info@lieteberg.be
* ofwel telefonisch:   +32 89 25 50 60

Bestellingen zijn pas geldig na overschrijving van het verschuldigde bedrag op rek. nr. BE75 7845 5242 7251.
Bestelde boeken kunnen afgehaald worden in Bezoekerscentrum Lieteberg, Stalkerweg z/n, 3690 Zutendaal.

Voor verzending worden de geldende portkosten aangerekend.
Met financiële steun van de provincie Limburg