Bijen voor land & tuinbouw

Hoewel veel rassen van landbouwgewassen aan zelfbestuiving doen, is kruisbestuiving door insecten voor de landbouw belangrijk. Kruisbestuiving zorgt voor betere vruchtontwikkeling en stabielere opbrengsten in de fruitteelt en bij andere belangrijke tuinbouwproducten. 

Honingbijen worden vooral ingezet in de fruitteelt en de zaadvermeerdering. Zij zijn hiervoor uitermate geschikt, omdat zij 'bloemvast' zijn en dus het liefst massaal op een specifieke drachtplant vliegen op het moment dat deze in bloei staat. De zogenaamde 'verkenners' geven aan de andere haalbijen door waar de beste nectar en stuifmeel te vinden is via de kwispeldans of de rondedans.

Bloeiende gewassen, kruiden, struiken en bomen in een kleinschalig agrarisch landschap zijn al sinds het begin van de imkerij de belangrijkste ‘dracht’ voor honingbijen. In de laatste 60 jaar is daar verandering in gekomen doordat de biodiversiteit in het agrarisch landschap is afgenomen als gevolg van de professionalisering van de land- en tuinbouwsector. Sedert eind jaren '50 zijn landbouwers onder stimulans van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid stelselmatig gaan mechaniseren en specialiseren in een of enkele gewassen.

Vandaag de dag maken nog veel landbouwers, voornamelijk fruittelers, dankbaar gebruik van het nuttige werk dat de honingbijen in de bloesemperiode verrichten. Door het krimpende bijenbestand is de vraag naar bestuivers groter dan het aanbod. Het Steunpunt Bijenteelt Limburg heeft daarom als doelstelling om vraag en aanbod voor bestuiving zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom kan u op deze website ook het 'bestuivingsplatform' raadplagen, een online marktplaats waar imkers bijenvolken voor bestuiving aanbieden en land- en tuinbouwers hun vraag voor bestuivingsvolken kunnen plaatsen.