Bijen op uw bedrijf

De laatste jaren gaat er veel aandacht naar de landschappelijke inrichting van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen kunnen veel groene elementen bevatten: bufferzones met groenstroken, brede bermen met laanbomen, braakliggende terreinen voor uitbreiding, grote gazons rond bedrijfsgebouwen,.... Veelal beperkt zicht dit voornamelijk tot een visuele groene inplanting. Deze terreinen zijn echter uitermate geschikt om te zorgen voor een grotere biodiversiteit. Veel bedrijven streven immers naar meer natuur in hun omgeving. Vaak beschikken zij over uitbreidingsterreinen of terreinen die maar tijdelijk in gebruik zijn. Zelfs zonder veel extra zorg zijn het niet zelden interessante plaatsen op het vlak van biodiversiteit waar hommels en wilde bijen komen foerageren. Maar bedrijven zouden veel bewuster kunnen omgaan met deze terreinen. Een bloemrijke groene buitenruimte is niet alleen aantrekkelijk voor de mensen die op het terrein werken maar kan ook de kwaliteit van de aangrenzende woon- en leefomgeving verbeteren. Ook voor de lokale imker zijn hier opportuniteiten. Imkers en bedrijven zouden kunnen samenwerken om bijvoorbeeld de diversiteit van het stuifmeelaanbod voor de bijen te verzekeren. Ideaal zou zijn dat een bedrijf zelf een imker ter beschikking heeft die bijenvolken op het terrein verzorgt.

Sociaal economiebedrijf De Winning vormt, samen met haar partners Centrum Duurzaam Groen, de Lieteberg en Talea cbva, bedrijfstuinen om naar bijenvriendelijke tuinen. Dit kan gaan van het omvormen van een gazon naar een bloemenrijk grasland, het plaatsen van bijenvriendelijke aanplantingen, het bouwen van een uniek bijenhotel tot een volledige (her)inrichting van uw bedrijfstuin.
Daarnaast kunnen we u ook advies verlenen of u bijstaan bij het opmaken van een beheerplan van uw bedrijfstuin.
Ook voor de lokale imker zijn er opportuniteiten. Imkers en bedrijven kunnen samenwerken om de diversiteit van het stuifmeelaanbod voor de bijen te verzekeren. Dit kan door het plaatsen van bijenkasten in bedrijfstuinen. Deze kunnen worden verzorgd door een lokale imker of een geïnteresseerde werknemer van uw bedrijf. De honing afkomstig uit de bijenkasten kan het bedrijf gebruiken als relatiegeschenk. Toch mooi, eigen honing aan je klanten kunnen meegeven.
Heeft u interesse in een bijenvriendelijke bedrijfstuin? Neem contact op met Kristof Odeur, Landschapsarchitect van De Winning (0495/27 68 75 of kristof.odeur@dewinning.be)