Bijen in de stad

Bijen houden in de stad. Het lijkt onmogelijk, maar niets is minder waar. Uit wetenschappelijke publicaties van de afgelopen jaren is immers gebleken dat bijen in een verstedelijkte omgeving kunnen beschikken over een gevarieerder stuifmeelaanbod dan hun soortgenoten op het platteland. Dat komt doordat het aanwezige groen in verstedelijkte omgeving vaak varieert, in tegenstelling tot het platteland, waar grote oppervlakten aangeplant zijn met landbouwgewassen die niet of slechts in een zeer korte periode van enkele weken interessant zijn voor de bijen. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat het in een stad haast onmogelijk is om monoflorale honing te oogsten.

Honingbijen zijn dankzij intensieve genetische selectie de afgelopen decennia ook veel zachtaardiger geworden dan voorheen. Die zachtaardigheid is nodig in een verstedelijkte omgeving om te vermijden dat de bijen overlast zouden veroorzaken.

Bij het houden van honingbijen in een verstedelijkte omgeving dient evenwel goed rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden en wettelijke aspecten van het bijen houden. Het Steunpunt Bijenteelt Limburg kan je daarbij op weg helpen.

Wil je meer weten over dit thema? Contacteer ons en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen bij het bijen houden in de stad.