Bijen houden

Bijenkasten in de stad zetten lijkt wellicht vreemd, maar imkers in grote steden als Parijs, Londen, Amsterdam en New-York bewijzen het tegendeel. Bijenhouders overal ter wereld moeten nu al sinds meer dan 10 jaar lang met lede ogen toezien dat de mortaliteit bij honingbijen abnormaal hoog ligt. Dit verschijnsel kan aan verschillende factoren worden toegeschreven: pesticiden, ziekten, klimaatswijzigingen, onaangepaste voeding, enz. … Overigens vreest men dat de problemen waarmee de honingbijen worden geconfronteerd, nog erger zijn bij de wilde soorten. De bij heeft echter een toevluchtsoord gevonden in de stad, waar ze veel beter gedijt dan op het platteland. Bijen in de stad doen het meestal zeer goed. Dit komt door de overvloedige aanwezigheid van verschillende bloeiende planten en bomen, betrekkelijk laag gebruik van pesticiden en een milder stadsklimaat waardoor de bijen langer kunnen vliegen. Maar ook centra van dorpen en gemeenten met kleine parken en plantsoenen bieden mogelijkheden om bijen te introduceren.

Centrum Duurzaam Groen en sociaal economie bedrijf De Winning beschikken over deskundigen en landschapsarchitecten die openbaar groen kunnen omvormen naar bijenvriendelijk groen. Dit kan gaan van advies geven over de juiste laanbomen, het ontwikkelen van belevingsgroen tot het ontwerpen van een bijenvriendelijk stadspark of groen hoekje. De aanleg en het beheer van bijenvriendelijk openbaar groen (bloemenrijke graslanden, aanplantingswerken, plaatsen van bijenhotels,…) kan gebeuren door een arbeidsploeg van de Winning.
Heeft u interesse in bijenvriendelijke openbaar groen? Neem contact op met Jelle Van den Berghe, projectcoördinator Centrum Duurzaam Groen (0476/89 90 22 of jelle.vandenberghe@centrumduurzaamgroen.be) of Kristof Odeur, Landschapsarchitect van De Winning (0495/27 68 75 of kristof.odeur@dewinning.be).